Døgnpris Campingvogn/Bobil

Pris: 250,00 NOK
Pris for eit døgn på anvist plass. Straum kjem i tillegg