Bilete av vogner og spikertelt. Bilete er tatt 30. april 2017.